ERP-software voor productie

ERP-software voor productie

Geplaatst op

De eisen van klanten worden steeds individueler en dit wordt ook gevoeld door de productie. Steeds vaker moet de productie worden uitgevoerd in batchgrootte 1, wat nieuwe uitdagingen vormt voor de productieplanning. 

Een moderne ERP-software biedt op dit moment een oplossing en zorgt voor consistente en efficiënte processen, maar met een laag productievolume. Bekijk met ons de mogelijkheden van ERP software voor productie en ontdek hoe uw bedrijf ook van deze technologie kan profiteren. 

Wat is ERP-software?

De afkorting ERP staat voor Enterprise Resource Planning en beschrijft de taak van een bedrijf om bestaande resources zo efficiënt mogelijk te gebruiken. In de kern gaat het om het optimaal gebruik van alle apparatuur zonder het bedrijfsproces te verstoren en afval te produceren. 

Daartoe moeten de eigen processen worden geoptimaliseerd en voorzien van de nodige middelen. In deze context zijn resources allemaal operationele middelen waarop een bedrijf kan vertrouwen om zijn eigen zakelijke doeleinden te vervullen. Naast de te verwerken goederen heeft dit ook gevolgen voor de mankracht van het personeel, de installaties en machines, de financiële middelen, het onroerend goed, enz.

Met ERP-software kunnen alle processen digitaal in kaart worden gebracht en samengevoegd tot een centrale database. Op deze manier kunnen processen over afdelingen heen worden ingericht en centraal worden voorzien van de benodigde middelen. ERP-software biedt de mogelijkheid om alle processen centraal te plannen, aan testuren en te monitoren. 

Dit verhoogt de transparantie in het hele bedrijf, zorgt ervoor dat informatie sneller kan worden rondgelopen en zorgt voor veilige processen. Hiervoor bestaat een ERP-software uit modules. Elk van deze modules bestrijkt een specifiek verantwoordelijkheidsgebied in het bedrijf en heeft tal van functies die de processen ondersteunen of soms zelfs automatiseren. 

Ontwikkeling van een ERP-software

Zo zijn er modules voor personeelsmanagement, documentmanagement, financiën, maar ook voor magazijnbeheer, logistiek en productie.  Met een productiemodule kunnen de productieprocessen aan de softwarekant in kaart worden gebracht en gepland. Dit maakt bijvoorbeeld ook duidelijk of knelpunten op een gegeven moment dreigen en daar proactief op kunnen worden gereageerd.

De mogelijkheden van ERP-software voor productiebedrijven zijn echter veel groter. Op dit moment willen we een aantal functies behandelen waarvan productiebedrijven in het bijzonder kunnen profiteren en hun toegevoegde waarde in de praktijk benadrukken. 

In het begin is het belangrijk om te onderscheiden op welke manier een bedrijf produceert. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen procesproductie en discrete productie. De eerste werkt voornamelijk met recepten, terwijl de laatste werkt met onderdelenlijsten. Processen worden ook gebruikt in procesproductie die stoffen omzetten. Bij discrete productie daarentegen worden afzonderlijke onderdelen meestal geassembleerd tot gedeeltelijke of eindproducten. 

Branchespecifieke ERP-software

Daarom bevat de ERP-markt voor beide industrieën bijbehorende bedrijfssoftware.  Maar er zijn ook overeenkomsten en dus functies die door beide varianten nodig zijn. Een bijzondere uitdaging is bijvoorbeeld de mechanische aansluiting op de software. In het verleden werd een ERP-systeem alleen gebruikt om de productie te plannen. 

Door de machines op de software aan te sluiten, kunnen de processen daadwerkelijk via de software worden aangestuurd en kunnen de machines gegevens rechtstreeks naar de software sturen, die vervolgens hier wordt geëvalueerd. Vooral voor het onderhoud van machines is dit een doorslaggevend voordeel.

Voorspellend onderhoud 

Voorspellend onderhoud leert van onderhoudsrelevante data uit het verleden en real-time data. Samen met sensoren die in machines en systemen zijn geïnstalleerd, kan worden voorspeld wanneer het volgende onderhoud moet worden uitgevoerd, hoe lang een machineonderdeel meegaat en wanneer het tijd is om slijtageonderdelen te vervangen.

De evaluatie van de proces- en machinegegevens in de ERP-software betekent dat machines vooraf kunnen worden onderhouden en productieonderbrekingen zo kunnen worden voorkomen. Benodigde machineonderdelen kunnen automatisch worden nabesteld en een onderhoudsafspraak kan worden geboekt. Het systeem berekent de meest gunstige tijd voor onderhoud, zodat de productie zo min mogelijk wordt verstoord. 

productieplanning 

De kern van een ERP-software voor productiebedrijven is zeker productieplanning. Hier komen alle processen met betrekking tot productieprocessen samen en kunnen centraal worden gepland, gecontroleerd en gemonitord. Van materiaalbehoefteplanning tot inkoop tot personeelsinzetplanning, alle resources kunnen efficiënt over de processen worden verdeeld. 

Een efficiëntere productieplanning leidt er uiteindelijk toe dat knelpunten in het aanbod vrijwel kunnen worden uitgesloten. Voorraden kunnen laag worden gehouden, waardoor capaciteit vrij komt die elders kan worden gebruikt. Het personeel kan ook worden beheerd via productieplanning en werkuren kunnen worden gevolgd. 

kwaliteit 

Voor elk productiebedrijf speelt kwaliteitsmanagement een belangrijke rol. Er moet te allen tijde voor worden gezorgd dat de productie van dezelfde kwaliteit is. Tegelijkertijd moet de traceerbaarheid van alle producten worden gewaarborgd. Met batchbeheer en een volledige samensmelting van alle informatie biedt ERP-software de perfecte basis voor consistent kwaliteitsmanagement. 

Over ons

Contactgegevens

Via info @ domein.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden